Gevolgen van het toekennen van een blijvende handicap van meer dan 66%

Het is niet altijd duidelijk welke de gevolgen zijn van het toekennen van een blijvende handicap van meer dan 66%. Daarom deze toelichting in een notedop.

Naar belastingen toe:

  • Als n van de partners van het gezin gehandicapt wordt vr de leeftijd van 65 jaar werd bereikt, ontstaat er belastingsvermindering op de personenbelasting (zie het aangifteformulier

  • Wat de grondlasten betreft (onroerende voorheffing), is er m.i. geen leeftijdsvoorwaarde. Het belastingsvoordeel wordt ambtshalve toegekend.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  • Indien een dossier geopend (en aanvaard) wordt vooraleer de gehandicapte te volle leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, ontstaat er recht op tussenkomst onder de vorm van een bijstandskorf.

Andere gevolgen (sociale tarieven voor nutsvoorzieningen)

  • Gas - en elektriciteit: er dient aangifte gedaan en er is geen inkomensgrens voorzien.

  • Kabeldistributie: idem.

  • Openbaar vervoer DE LIJN: in sommige gevallen ontvangt de gehandipacte een gratis vervoerpas.

  • Openbaar vervoer NMBS: vermindering op het normaal tarief is enkel voor wie gerechtigd is op de verhoogde tussenkomst van de mutualiteit.

  • Telefoon: enkel voor zeer specifieke omstandigheden.

  • Parkeerkaart voor gehandicapten: enkel voor wie normaal stappen door de handicap wordt bemoeilijkt.